Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Završena sanacija ograde Šeher-ćehajine ćuprije

Koncem mjeseca maja započela je sanacija oštećenja na ogradi starog kamenog mosta iz 16.stoljeća, koji povezuje obale Miljacke od Vijećnice do Inat-kuće.

Oštećenja su uočena nakon velikih snježnih padavina, u februaru ove godine. Tada je došlo do odvojanja jednog dijela ograde /kamenog korkaluka  i pomjeranja kamenog vijenca u parteru mosta.
Sredstva za ovu fazu sanacije obezbijedila je Općina Stari Grad. Za izvođača radova odabrana  je firma „Neimari“, koja je vršila i opsežnu rekonstrukciju mosta 1999. god. Svi radovi izvodili su se pod nadzorom stručne službe Zavoda, uz konsultacije prof. dr Zlatka Langofa. Planirani radovi podrazumijevali su pažljivu demontažu pomjerenih kamenih blokova korkaluka i kamenog vijenca u parteru, deponovanje radi ponovne ugradnje, analizu donjeg stroja i podloge, nakon čega je su utvrđene adekvatne metode sanacije i stabilizacije, a ograda vraćena u prvobitno stanje.

više o mostu…

2018-12-20T17:46:01+00:0011/09/2012|Aktuelnosti|