Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Završen Separat zaštite „Kovačići“

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Kovačići“ je pokušaj sistematizacije uzroka degradacije prostora, izrađen sa ciljem pronalaženja odgovarajućih mjera zaštite koje bi sanirale nastalu štetu, te u perspektivi prevenirale nastajanje nove.

Postoji niz primjera koji pokazuju različite načine degradacije prostora Kovačića. Čovjek degradira svoje okruženje – bilo da je u pitanju neadekvatna koloristička obrada fasade, zatvaranje lođe ili izgradnja novog objekta neprimjerenih dimenzija i u neskladu sa okolinom. Na ovaj način bespravni graditelji na svoju ruku prekrajaju, ruše i grade prostor Kovačića koji je sastavni dio urbane strukture grada.

višo o Separatu

2018-12-20T18:02:58+00:0025/05/2012|Aktuelnosti|