Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Uređenje i ograđivanje mezarja

Lokaliteti: groblje Velika drveta, Pašića mezarje Bojnik, mezarje u haremu džamije Kekeki Sinan-Bakarevića, mezarje u haremu džamije Bali-beg Malkočević-Balibegovica, mezarje u haremu Terzibašine džamije, groblje Bistrik turbe, groblje Grlića brdo, mezarje i turbe Hambina carina, mezarje Himzarina, mezarje Humka.

Zbog stalnih ratnih dejstava, u toku rata i opsade grada Sarajeva 1992-96. godine, sahrane i ukope nije bilo moguće vršiti na postojećim gradskim grobljima. Zbog toga su aktivirana stara groblja, kao i mezarja u haremima uz mahalske džamije. Ovi mezaristani bili su zapušteni i neuređeni, pa je u periodu 1997- 2007.god. postepeno vršeno uređenje: ograđivanje, postavljanje hodnih staza, ulaznih kapija i hortikulturno uređenje. Neposredno nakon rata 1997. godine, osnovana je jedinstvena upravna institucija – Fond Kantona Sarajevo za za zaštitu grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida. Osnovni cilj i djelatnost ove institucije bio je da se, na dostojanstven način, obilježe mjesta i lokaliteti gdje su ukopavane žrtve rata. Kako su pojedini grobljanski lokaliteti, odnosno haremi uz džamije, evidentirani kao dio kulturnog naslijeđa, služba zaštite je bila uključena u realizaciju ovog i sličnih projekata.

Realizacija: 1997-2007. god., investitor: Fond Kantona Sarajevo za zaštitu grobalja šehida i poginulih boraca, voditelj/koordinator: N. Nanić, dipl.ing.građ./ stručni saradnik Zavoda.

2018-12-19T17:05:45+00:0025/06/2009|Groblja i nadgrobni spomenici|