Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Obnova sarajevske Vijećnice

U periodu oktobar – decembar 2005.god. Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, uz angažovanje ekspertnog tima, priprema Projektni zadatak za izradu projekata rekonstrukcije Vijećnice u Sarajevu. Nakon usvajanja Projektnog zadatka od strane Vlade Kantona Sarajevo, te pripreme tender dokumentacije, u periodu april – septembar 2006.god. provodi se međunarodni tender za izbor konsultanta iz oblasti projektovanja za izradu projekata rekonstrukcije sarajevske Vijećnice.

Sva prava i obaveze nosioca aktivnosti na izradi projektne dokumentacije povjereni su Gradu Sarajevu – Gradskoj upravi.

Dana 31. januara 2007.god. gradonačelnica Sarajeva g-đa. Semiha Borovac i direktor firme URBING Studio projektovanje i consalting d.o.o. Sarajevo, Smajo Mulaomerović, potpisali su Ugovor za izradu projektne dokumentacije za obnovu i restauaraciju sarajevske Vijećnice.

Na međunarodnom tenderu izabrana firma URBING d.o.o. Sarajevo, u roku od osam mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, treba da izradi projektnu dokumentaciju obnove Vijećnice.

Imenovana je programsko – reviziona komisija:

 1. prof.dr Nedžad Kurto, dipl.ing.arh. – oblast arhitekture
 2. prof.dr Zlatko Langof, dipl.ing.građ. – oblast konstrukcija
 3. prof.dr Ibrahim Krzović, dipl.hist.umj. – oblast slikane i plastične dekoracije
 4. prof.dr Zlatko Đikić, dipl.ing.arh. – oblast vodovoda i kanalizacije
 5. mr Milovan Gutović, dipl.ing.mach. – oblast termotehničkih instalacija
 6. Haris Faginović, dipl.ing.el. – oblast elektroenergetike
 7. Hasnija Pašić, dipl.ing.arh. – sekretar komisije

Zadatak Komisije:

Faza I – izrada Projektnog zadatka

 • Izrada elemenata Projektnog zadatka za pojedinačne oblasti projektovanja
 • Revizija cjelovitog Projektnog zadatka za izradu projekata obnove Vijećnice u Sarajevu

Faza II – praćenje izrade Idejnih projekata

 • Članovi Komisije prate izradu idejnih projekata pojedinačnih faza Projekta
 • Komisija donosi akt o usvajanju idejnih projekata obnove Vijećnice u Sarajevu

Faza III – praćenje izrade Glavnih projekata

 • Članovi Komisije prate izradu Glavnih projekata pojedinačnih faza Projekta
 • Komisija vrši završnu reviziju Glavnih projekata obnove Vijećnice u Sarajevu i donosi zajednički akt o provedenoj reviziji

Izvod iz brošure o obnovi Vijećnice

2018-12-21T20:33:30+00:0031/01/2007|Objekti javne arhitekture|