Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Tašlihan

Tašlihan je jedan od brojnih objekata izrađenih sredstvima Gazi Husrevbegova vakufa, u periodu od 1540-1543. godine. Ovaj golemi trgovački han prostirao se od Gazi Husrevbegovog bezistana, sa kojim je bio organski vezan, do starog dijela Hotela “Evropa”.

U prizemlju su bili dućani i magaze, te štale za konje, a na spratu sobe za smještaj gostiju, presvođene kupolama, a hodnici bačvastim svodovima. Ovaj kameni han djelo je dubrovačkih majstora.

Tašlihan je više puta gorio, poslednji put 1879. godine. Zadnji ostaci uklonjeni su 1912. godine, osim dijela zidova uz Bezistan. U okviru Projekta sanacije, rekonstrukcije i dogradnje hotela “Evropa”, od 5.VI do 13.VII 1998. godine, obavljena su arheološka istraživanja u dijelu ljetne bašte hotela, koja su rezultirala otkrivanjem dijela temelja, te masivnih zidova hana. Na osnovu ovih rezultata došlo se do zaključka da se objekat hana prostirao sve do ispod dograđenog, ali i dijela starog hotela “Evropa”, što bi se moglo utvrditi nastavkom istraživačkih radova.

Izrada programa i nadzor: doc. dr. Vesna Mušeta Aščerić, prof.ist.
Odgovorni istraživač: Margita Gavrilović, dipl. arheolog
Investitor: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Izvođač: “Gradbenik” d.o.o.
Realizacija: 1998.
2018-12-19T17:22:07+00:0022/12/2006|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|