Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Projekat zaštite nišana u Velikom parku

Tokom izvođenja pripremnih radova na izgradnji Spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, na mjestu fontane na nekadašnjem mezarju Čekrekčinica, na dubini oko 1 m, pronađeno je 27 nišana iz 18. i 19.st., različitih oblika, među kojima su bili nišani: uzglavni muški s turbanom u gužve sa i bez prevoja, ženski s kapom, derviški, te donožni u obliku stele.Projektom zaštite planirano je da se 27 pronađenih uzglavnih i donožnih nišana očiste, saniraju, postave u paru i grupišu u jednu grupu na obližnju parcelu iznad budućeg Spomen obilježja. Nakon čišćenja i sanacije nišana, nišani su postavljeni na projektom planiranu parcelu.

Staro muslimansko groblje Čekrekčinica nastalo je u 16. stoljeću na bašči koju je za groblje uvakufio vakif Muslihudin Čekrekčija, isti onaj koji je 1526.god. podigao džamiju pod Kovačima. Groblje je pripadalo nekadašnjoj hadži Idrizovoj mahali – Žabljak. Obuhvatalo je obližnja stara mezarja Kemalbeg i Šehitluci, a nalazilo se u neposrednoj blizini tadašnje Vladine zgrade. Godine 1886. mezarje je pretvoreno u park, najveći i najstariji u gradu, čiji je projekat hortikulturnog rješenja izradio ondašnji činovnik Zemaljske vlade Hugo Krvarić. Ovo mezarje, današnji Veliki park, značajan je spomenik visoke starosne, dokumentarne, kulturno-historijske, umjetničke, kao i pejzažno-ambijentalne i estetske vrijednosti, koje proističu iz skladne sinteze nišana i prisutne vegetacije.
Realizacija: 2008./2009, investitor: Grad Sarajevo-Gradska uprava, voditelj: S. Mahić, dipl.orijent. i A. Švrakić, dipl.biol./ stručni saradnici Zavoda

2018-12-19T17:01:25+00:0016/06/2010|Groblja i nadgrobni spomenici|