Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Upravni odbor

Upravni odbor2020-06-10T13:10:51+00:00

Članovi VD Upravnog odbora Zavod imenovani 28.05.2020.godine

 • Mersida Karamujić – predsjednik
 • Lejla Šabić – član
 • Selma Bećiragić – član
 • Mersida Bučan – član
 • Maida Rahić – Džananović – član

Članovi  VD Upravnog odbora Zavoda imenovani 12.9.2019. godine

 • Enes Islamagić – predsjednik
 • Amela Kulagić – član
 • Alma Destanović – član
 • Amra Hadžimuhamedović – član
 • Robert Stregar – član

Rješenjem Ministarstva kulture i sporta br.12-34-1425/19 od 14.1.2019. godine Nežad Borišić je ovlašten da potpisuje naloge za plaćanja i druge akte iz nadležnosti Upravnog odbora.

Članovi VD Upravnog odbora Zavoda imenovani  05.07.2018.godine.

 • Sanja Vlaisavljević – predsjednik
 • Hamdija Dizdar – član
 • Amela Spahić – član
 • Edin Hadžagić – član
 • Mirha Šabanović – član