Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor2021-06-03T06:53:23+00:00

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA


Prema Rješenju o imenovanju vršioca dužnosti predsjednice i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo” br.02-04-21050-47.2/21 od 12.05.2021.god. donesenog od strane Vlade Kantona Sarajevo, za vršioce dužnosti predsjednice i članova na period od najviše 3 (tri) mjeseca imenovani su:

  1. Bjanka Badrov, predsjednica,
  2. Zvonko Bošnjak, član,
  3. Amira Radončić, članica (ispred ustanove).

Članovi VD Nadzornog odbora Zavod 

28.05.2020. – 28.08.2020.

  • Mirsad Šebo – predsjednik
  • Bego Selimović – član
  • Mirha Šabanović – član