Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor2021-11-16T10:03:07+00:00

Poslovnik o radu Nadzornog odbora


Prema Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora  Javne ustanove “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo” br.02-04-36903-13.2/21 od 07.10.2021. godine, donesenog od strane Vlade Kantona Sarajevo, na period od četiri (4) godine imenovani su:

  • Igor Radovanović, predsjednik,
  • Maja Hafizović, članica,
  • Duško Bašić, član.

Prema Rješenju o imenovanju vršioca dužnosti predsjednice i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo” br.02-04-21050-47.2/21 od 12.05.2021. god. donesenog od strane Vlade Kantona Sarajevo, za vršioce dužnosti predsjednice i članova na period od najviše 3 (tri) mjeseca imenovani su:

  • Bjanka Badrov, predsjednica,
  • Zvonko Bošnjak, član,
  • Amira Radončić, članica ispred Ustanove.

Sjednice Nadzornog odbora sa dnevnim redom 


Članovi VD Nadzornog odbora Zavod 

28.05.2020. – 28.08.2020.

  • Mirsad Šebo – predsjednik
  • Bego Selimović – član
  • Mirha Šabanović – članica ispred Ustanove