Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Idejni projekat revitalizacije stare Električne centrale – konverzija u tehnički muzej

2018-12-21T21:53:21+00:0025/07/2011|Projekti, elaborati, studije|

Električna centrala je u periodu do 1992. godine doživjela niz intervencija, koje su narušile njen integritet. Jedini dio objekta koji nije pretrpio strukturne izmjene je prostor strojarnice, dok su ostali dijelovi prostora nadograđivani, pregrađivani ili porušeni. U posljednjem ratu objekat je oštećen ratnim razaranjima i od tada traje njegovo postepeno propadanje. U traganju za funkcijom, koja će ostvariti [...]

Stara željeznička stanica na Ilidži

2018-12-21T21:55:25+00:0022/12/2006|Projekti, elaborati, studije|

Objekat je najvjerovatnije izgrađen prema projektu Franca Blažeka, češkog arhitekte koji je radio na Građevnom odjeljenju Zemaljske vlade u Sarajevu u peridu 1889-1903. god. Pored nesumnjivih arhitektonskih vrijednosti, objekat ima i istorijsku vrijednost obzirom da je jedna od prvih, a danas i jedina značajnija stanična zgrada prve željezničke pruge Sarajevo-Mostar i Sarajevo-Ilidža. Objekat je izgrađen u stilu "alpske [...]

Urgentna sanacija, pripremni radovi i radovi raščišćavanja kompleksa Bijele tabije u Sarajevu

2018-12-21T21:57:24+00:0022/12/2006|Projekti, elaborati, studije|

Program sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije predviđa kompleksna i specijalizirana istraživanja na lokalitetu, vođena od strane stručnjaka različitih profila, te izradu i realizaciju projekata zasnovanih na rezultatima ovih istraživanja i naučnim postulatima restauracije i konzervacije. Imajući u vidu historijsku slojevitost strukture (od srednjovjekovne utvrde do austrijske fortifikacije), prirodni specifikum (konfiguraciju terena, sastav tla, i sl), veličinu kompleksa i [...]

Projekat sanacije i rekonstrukcije fasada na Trgu fra Grge Martića i u Štrosmajerovoj ulici

2018-12-21T21:58:55+00:0022/12/2006|Projekti, elaborati, studije|

Štrosmajerova ulica formirana je krajem 19. stoljeća kao rezultat jednog od prvih većih zahvata na planu urbanizma koje je preduzela austro-ugarska vlast. Osnovu budućeg izgleda reprezentativnog trga, u čijoj osovini je smještena i Štrosmajerova ulica, daje prvoizgrađeni objekat Gradske katedrale iz 1884. godine, izveden po projektu tada mladog arhitekte Josipa Vancaša. U godinama koje slijede, kontinuirano traje gradnja [...]