Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Potpisan sporazum o Uređenje Šetnice hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića

2019-11-04T08:28:32+00:0007/10/2019|Aktuelnosti|

U prostorijama Općine Stari Grad  04.10.2019. godine potpisan je sporazum o  ''Uređenju Šetnice hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića''. Investitor projekta je Općina Stari Grad, građevinske radove na  proširenju trotoara, popločavanja dijela saobraćajnice, te uređenje zelenih površina - hortikulturni radovi i radovi na sanaciji parkovskog mobilijara izvodit će  KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo i KJKP ''PARK'' d.o.o. Sarajevo, svaki u [...]

Dostavljen Elaborat analize uzroka nastanka i Glavni projekat sanacije proloma tla u Velikom parku

2019-09-18T12:29:12+00:0018/09/2019|Aktuelnosti|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo danas (18.09.2019.godine) je dostavio Općini Centar na dalje postupanje - Elaborat i Glavni projekat sanacije i proloma tla u Velikom parku, Općina Centar, Sarajevo. Glavni projekat i Elaborat su urađeni od strane Instituta za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Elaborat o stanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo

2020-06-26T13:37:24+00:0016/09/2019|Aktuelnosti|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa izradio je Elaborat o stanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo. Prilikom izrade primjenjena je stručna, naučna i interdisciplinarna metoda istraživanja , analiza bazirana na primjeni dosadašnjih teorijskih i praktičnih radova i opažanja vezanih za kolektivnu kulturu sjećanja, zaštitu i očuvanje spomenika, a u cilju cjelovitog uvida nad spomenicima Grada. [...]

Održana radionica na kojoj je prezentirana metodologija izrade plana upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Vrelo Bosne“ i Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“

2019-09-13T13:47:51+00:0013/09/2019|Aktuelnosti|

12. septembra 2019. godine u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja i okoliša Kantona Sarajevo održana radionica na kojoj je prezentirana metodologija izrade plana upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Vrelo Bosne“ i Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“. Planovi upravljanja su važni dokumenti kojima se određuju razvojne smjernice, provode mjere zaštite korištenja i upravljanja zaštićenim područjem, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva. [...]

Elaborat stanja mezarja, harem Čurčića džamije, harem šejha Muslikudina i harem džamije u Magudi

2020-06-26T13:35:14+00:0005/07/2019|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

U Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo završena je izrada Elaborata o stanju mezarja u haremu Čurčića džamije, haremu šejh Muslikudina i haremu džamije u Magudi. Na području sarajevskog kantona nalazi se 235 mezarja starosti od 15. do 21.stoljeća. Nastajala su na uočljivim mjestima usred života naselja, na brežuljcima, u haremima džamija i u baščama [...]

Projekat revitalizacije, restauracije i sanacije srednjovjekovne nekropole stećaka i muslimanskog groblja na lokalitetu Kopošići i Višnjica, Općina Ilijaš

2020-06-26T13:39:20+00:0005/07/2019|Aktuelnosti|

Od 2008. godine u široj javnosti se javlja interes za lokalitet nekropole stećaka u selu Kopošići i srednjovjekovni grad Dubovnik. Nakon djelomičnih arheoloških ispitivanja i iskopavanja lokaliteta nekropole stećaka 2014. godine, nadgrobni spomenici i otkriveni artefakti se putem medija i različitih publikacija kontinuirano prezentuju i populariziraju. Građevinski radovi na srednjovjekovnom gradu od 2017. godine, animiraju posjetioce [...]

Održan je sastanak Zavoda i Vlade Kantona Sarajevo

2019-05-08T07:03:14+00:0007/05/2019|Aktuelnosti|

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo, 6.4.2019.godine održan je radni sastanak u cilju očuvanja naslijeđa Kantona Sarajevo sa namjerom ostvarivanja buduće saradnje i jačanja statusa Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Na sastanku su uz pomoćnicu premijera KS Nasihu Pozder i direktora Zavoda Nervina Dacića, prisustvovali i savjetnici premijera  kao i saradnici Zavoda. Na sastaknu se [...]

Započeti radovi na spomeniku Orao

2019-06-14T08:18:28+00:0020/04/2019|Aktuelnosti|

U aprilu ove godine, pod nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, započeli su radovi na Spomeniku Orao na Otesu. Ovaj spomenik predstavlja jedan od rijetko sačuvanih memorijalnih spomenika iz austrougarskog perioda u Sarajevu, a posvećen je poginulom austro-ugarskom vojniku iz 1913.godine. Radovi se izvode uz podršku, pomoć i angažovanje organizacije Schwarzes Kreuz Österreich [...]

Sanacija, restauracija i koloristička obnova fasad u ulici Štrosmajerova

2019-06-03T09:11:07+00:0017/04/2019|Aktuelnosti|

Početkom marta 2019.godine pod projektantskim nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo započeli su radovi obnove uličnih fasada stambeno-poslovnih objekata u ulici Štrosmajerova, i to na: stambeno-poslovnoj zgradi Petra Todorovića (pretp. arh. Josip Vancaš), Ul.Štrosmajerova br.4; stambeno-poslovnoj zgradi Eduarda Pleyela, ul. Štrosmajerova br.6; stambeno-poslovnoj zgradi Ješue i Mojce Saloma (pretp. arh.Josip Vancaš), ul. [...]

Elaborat reklame historijskog jezgra grada

2020-06-26T13:51:40+00:0016/04/2019|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

U Kantonalnom zavodu početkom aprila završen je Elaborat reklame historijskog jezgra grada. Sa aspekta naslijeđa posebnu vrijednost Sarajeva predstavlja njegovo historijsko jezgro zbog čega Elaborat reklame historijskog jezgra tretira upravo ovaj prostor polazeći od principa savremene zaštite spomenika. Problematika zaštite urbanih cjelina danas je aktuelan problem u svim Europskim zemljama. U ovom tekstu je problematika iznesena na osnovu [...]