About root

This author has not yet filled in any details.
So far root has created 129 blog entries.

Druga faza radova na Spomen – parku Vraca

2018-12-17T22:17:34+00:0017/09/2018|Aktuelnosti|

U Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo danas je potpisan ugovor o izvođenju II faze radova tekućeg održavanja Spomen-parka Vraca, sa firmom “Neimari”d.o.o. iz Sarajeva. Druga faza radova obuhvata radove  sanacije platoa oko tvrđave, dijela stepeništa, staze prema Obilježju zahvalnosti i  samog Obilježja zahvalnosti. Radovi se izvode prema Programu rekonstrukcije i restauracije Spomen parka Vraca [...]

Radovi i dešavanja na prostoru Spomen – kompleksa Vraca

2018-12-17T22:20:43+00:0007/09/2018|Aktuelnosti|

Danas su predstavnici Zavoda na prostoru Spomen - kompleksa Vraca održali radni sastanak sa predstavnicima Gradske uprve, Općine Novo Sarajevo, Udruženjem „Arboretum“, Historijskim muzejom BiH i Srednjom školom  za okoliš i drvni dizajn, na kojem je dogovorena akcija čišćenja prostora spomenika, posebno dijela kompleksa oko Tvrđave. Pod nadzorom Zavoda u akciji čišćenja, planiranoj za iduću sedmicu,  učestvovati će [...]

Restauracija arheološkog lokaliteta i nekropola stećaka Luke

2018-12-17T22:22:36+00:0006/09/2018|Aktuelnosti|

Dogovorena je saradnja JU Kantonalni zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, u cilju izrade projektnog zadatka i eleborata restauracije, konzervacije i revitalizacije srednjovjekovne nekropole stećaka, arheoloških ostataka srednjovjekovnog grada i starog muslimanskog mezarja na lokalitetu Luke, na području Općine Ilijaš. Riječ je o lokalitetu koji pored bogatog prirodnog [...]

Završen elaborat o uklanjanju grafita sa fasada u historijskoj jezgri Sarajeva

2018-12-17T22:25:48+00:0004/09/2018|Aktuelnosti|

U Kantonalnom zavodu tokom mjeseca jula završen je Elaborat kojim je utvrđeno postojeće stanje i brojnost objekata na kojima se grafiti nalaze, vrste grafita, te stepen očuvanosti odnosno fizičkog stanja fasada sa grafitima. Prezentirana je tehnologija njihovog uklanjanja, te plan intervencija i mjere antigrafitne zaštite. Definistane su smjernice za izradu projekata uklanjanja grafita i evidentirani objekati koji su [...]

Okrugli sto na temu -“Šta je za Tebe baština”

2018-12-19T07:10:22+00:0010/08/2018|Aktuelnosti|

U sklopu II internacionalnog festivala GRAD, 9.08.2018.godine održan je okrugli sto na temu – „Šta je za Tebe baština“, na kojem su učestvovali predstavnici Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Kao partner na Festivalu, ova institucija je učestvovala u postavci izložbe GRAD prezentirajući sarajevske kapije, arhitektonsku plastiku na fasadama Sarajeva, obnovljene sarajevske [...]

Otvaranje II internacionalnog festivala GRAD

2018-12-19T07:12:27+00:0006/08/2018|Aktuelnosti|

U povodu II internacionalnog festivala GRAD sa zadovoljstvom vas pozivamo na otvaranje izložbe GRAD. Izložba je postavljena u galeriji COLLEGIUM ARTISTICUM, od 6.08 do 30.08.2018. Pozivamo vas da nam se pridružite na otvaranju u ponedjeljak, 6. augusta u 18, 00 sati.

Arheološki park / Kalin hadži Alijina džamija

2018-12-19T07:26:57+00:0002/08/2018|Aktuelnosti|

U četvrtak, 2. augusta 2018. godine na lokalitetu Kalin hadži Alijine džamije, smještenom na uglu ulica Kulovića i Branilaca Sarajeva, potpisan je sporazum o realizaciji kapitalnog transfera Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine – Vakufskoj direkciji Sarajevo za sufinansiranje projekta konzervacije „Arheološki park Kalin hadži Alijina džamija“. Pomenuti sporazum je u ime Općine Centar kao sufinansijera projekta potpisao načelnik [...]

U pripreme Izmjene i dopune Regulacionog plana Sarajevske čaršije

2018-12-19T07:28:32+00:0001/08/2018|Aktuelnosti|

Za potrebe rezimiranja dosadašnjih pozitivnih i negativnih efekata Regulacionog plana Sarajevska čaršija, nastalog 1975. godine, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa uradio je dva dokumenta: Analizu postojećeg stanja Baščaršije u odnosu na Regulacioni plan sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije, te Prijedlog mjera zaštite i njihova interpolacija u historijsko gradsko područje. Oba dokumenta polazište su za [...]

II internacionalni festival GRAD

2018-12-01T19:39:07+00:0025/07/2018|Aktuelnosti|

II internacionalni festival GRAD Dana 25. jula održan je sastanak vezan za organizaciju II internacionalnog festivala GRAD, koji se održava od 6.8 do 30.8.2018. godine, u Collegium artisticum galeriji. Zavod će biti aktivno uključen u ovu manifestaciju.

Sanacija nišana na Starom groblju Kovači

2018-12-19T07:30:22+00:0025/07/2018|Aktuelnosti|

Dana 24. jula, u prostorijama Zavoda održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici TIKA (Turska uprava za međunarodnu saradnju i razvoj - TIKA Predstavništvo za BiH Sarajevo) i predstavnici Muzeja Sarajevo, na kome su dogovorene buduće zajedničke aktivnosti vezane za sanaciju i konzervaciju Starog groblja Kovači.