Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Aktuelnosti

Aktuelnosti2018-12-03T10:12:41+00:00
611, 2018

Potpisan ugovor za izradu Glavnog projekta Arheološkog parka Kalin hadži Alijine džamije

Nakon izrade Idejnog projekta, Vakufska direkcija Sarajevo i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – prirodnog i historijskog naslijeđa [...]