Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Sanacija, restauracija i koloristička obnova fasad u ulici Štrosmajerova

Početkom marta 2019.godine pod projektantskim nadzorom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo započeli su radovi obnove uličnih fasada stambeno-poslovnih objekata u ulici Štrosmajerova, i to na:

  • stambeno-poslovnoj zgradi Petra Todorovića (pretp. arh. Josip Vancaš), Ul.Štrosmajerova br.4;
  • stambeno-poslovnoj zgradi Eduarda Pleyela, ul. Štrosmajerova br.6;
  • stambeno-poslovnoj zgradi Ješue i Mojce Saloma (pretp. arh.Josip Vancaš), ul. Štrosmajerova br.8.

Radi se o objektima izgrađenim u austrougarskom periodu u stilu secesije, koji sa aspekta zaštite graditeljskog naslijeđa imaju visoku ambijentalnu i arhitektonsku vrijednost. Radovi su obuhvatili sanaciju i restauraciju fasade i originalne fasadne stolarije, te kolorističku obnovu. Investitor radova je Grad Sarajevo, nadzorni organ isped investitora firma HS INŽENJERING d.o.o., a izvođač radova firma NEIMARI d.o.o. Sarajevo. Radovi se izvode prema projektnoj dokumentaciji koju je izradio Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo 2003.godine, a koja je novelirana prema zatečenom stanju 2018.godine.

2019-06-03T09:11:07+00:0017/04/2019|Aktuelnosti|