Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Sanacija proloma tla u Velikom parku, Opština Centar

Građevinski fakultet u Sarajevu i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, 26.02.2019.godine su potpisali ugovore o saradnji po pitanju proloma tla u Velikom parku, Opština Centar.

Ugovori  obuhvataju dvije etape rada na sanaciji proloma tla nastalom u Velikom parku. Prva etapa je izrada Elaborata analize uzroka nastanka proloma tla, a druga etapa je izrada Projekta sanacije proloma tla u Velikom parku u kojem će Zavod dati smjernice i upute sanacije sa strane zaštite i čuvara kulturno-historijsko i prirodnog naslijeđa.

2019-03-20T07:54:26+00:0026/02/2019|Aktuelnosti, Uncategorized|