Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Radni sastanak u Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja

Pažnja dobrog domaćina prema našem gradu je bila jedna od vodilja sastanaka Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijske i prirodne baštine Sarajeva, održanog 22.02.2019 godine. Domaćin sastanka je bio ministar Damir Filipović, te sekretar ministarstva Zijada Kravavc, a ispred Kantonalnog zavoda za zaštitu klturno-historijske i prirodne baštine Sarajeva, bio je direktor Zavoda Nervin Dacić.

Razgovaralo se o osnaživanju zakona, poštivanju propisa, te zajedničkom radu i partnerskim odnosom do kojeg nas dovode zajednički interesi.  Tematika  sastanka na koju se obratilo najviše pozornosti je funkcionalnost i izgradnja grada – odnosila se na osnaživanje zakona i rada uz poštivanje propisa i na sanaciju objekata pod zaštitom, koja uključuje rad po smjernicama i uputama Zavoda. Planovi izgradnje se oslanjaju na prostorno-plansku dokumentaciju, uključuju brigu za okoliš. U pogledu buduće saradnje usaglašen je stav i zajednički cilj, te usmeno dogovorena saradnja i zajedničko djelovanje Ministarstva i Zavoda Kantona Sarajevo, a u planu je i formiranje stručnog tima iz ove dvije institucije.

Zaključak sastanka je da uz timski rad i saradnju ne smijemo dozvodliti degradaciju i uništavanje prostornog lokaliteta Kantona Sarajevo.

2019-04-01T10:58:26+00:0022/02/2019|Aktuelnosti|