Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

U pripreme Izmjene i dopune Regulacionog plana Sarajevske čaršije

Za potrebe rezimiranja dosadašnjih pozitivnih i negativnih efekata Regulacionog plana Sarajevska čaršija, nastalog 1975. godine, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa uradio je dva dokumenta: Analizu postojećeg stanja Baščaršije u odnosu na Regulacioni plan sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije, te Prijedlog mjera zaštite i njihova interpolacija u historijsko gradsko područje.

Oba dokumenta polazište su za širu stručnu raspravu sa ciljem da se potakne sveobuhvatno promišljanje i angažman na očuvanju našeg zajedničkog naslijeđa Baščaršije.

2018-12-19T07:28:32+00:0001/08/2018|Aktuelnosti|