Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Završen glavni projekat uređenja arheološkog parka na mjestu Kalin hadži Alijine džamije

Džamija je srušena i groblje ekshumirano 1947. godine, te se na tom prostoru sagradila stambena višespratnica, ispred koje se nalazi parkovska  površina.

Vakif Kalin hadži Alija je sagradio, 1535. godine, džamiju i mekteb na prostoru gdje je nekada bila mala livada (turski čajirdžik), pa je otuda i mahala Kalin hadži Alijine džamije poznata kao Čajirdžik mahala.

Revitalizacijom ovog prostora omogućila bi se integracija prošlosti u postojeću strukturu grada, obogaćujući urbani pejzaž sa aspekta oblikovanja prostora i prezentacije njegove historijske  slojevitosti. S tim ciljem urađeno je projektno rješenje arheološkog parka – gradskog trga. Dualistička koncepcija projekta predviđa konzervaciju i prezentaciju arheoloških ostataka džamije i mekteba kroz formu parka, te kreiranje prostora trga u savremenom duhu.

više…

2018-12-20T17:31:59+00:0024/07/2015|Aktuelnosti|