Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Uređenje arheološkog lokaliteta “At mejdan”

Prema Projektu konzervacije i restauracije arheološkog lokaliteta “At mejdan” – II faza završeni su građevinsko-konzervatorski radovi na mezarju kompleksa Bakr-babine džamije.

Radovi su obuhvatili:

– demontažu kamenih santrača i nišana, konsolidovanje podloge, te njihovo ponovno montiranje, nivelisanje i uređenje terena u prostoru mezarja i džamije, podizanje i ispravljanje potonulih i iskrivljenih nišan, čišćenje nišana

– konzervaciju i restauraciju otkrivenih zidova džamije, dijela ogradnog zida oko kompleksa, te unutrašnjih zidova

– građevinske radove na mostu (izrada mosta od čelične konstrukcije, sa staklenom ogradom i drvenim obložnim elementima)

– elektroinstalacijske radove i rasvjetu (iluminacija)

Istovremeno je uređen dio zatravljenih površina, postavljani  reprezentativni ostaci nišana i na taj način uspostavljen svojevrsni lapidarij.

Radovi su završeni u junu 2015.god.

Za realizaciju II Faze radova uređenja arheološkog lokaliteta “At mejdan” sredstva su obezbijeđena najvećim dijelom iz donacije grada Burse, Općina Osman Gazi – Republika Turska i iz srdstava koja su obezbijedili Federalno ministarstvo kulture i sporta i Općina Stari Grad.

više…

2018-12-20T17:34:19+00:0023/07/2015|Aktuelnosti|