Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Vekil Harčova – Hadžijska džamija u Sarajevu…. završen projekat sanacije krova

Projektom je predviđena sanacija krova džamije s posebnim akacentom na vraćanje oblika krova i pokrova na izgled kakav je bio prije intervencije iz 1938. godine.

Hadžijska (Vekil Harč) džamija nalazi se u krajnjem istočnom dijelu grada Sarajeva, u blizini Šeher-Ćehajine ćuprije, na lijevoj obali rijeke Miljacke. Okružuju je ulice Toplik i Veliki Alifakovac. Ovaj objekat sa svojom visokom kamenom munarom, mezaristanom, kamenom ogradom i česmom zajedno sa spomenutim mostom, Inat kućom, mezarjem Alifakovac i turbetima, te okolnim kućama koje se nižu po padinama Alifakovca, čini jednu vrijednu ambijentalnu cjelinu starog Sarajeva. Hadžijska džamija je podignuta između 1541. i 1561. godine. U Bosni i Hercegovini ovaj tip džamija gradi se neprekidno od sredine XV vijeka. Džamiju sačinjavaju glavni molitveni prostor, trijem sa sofama postavljenim dužinom ulaznog sjeverozapadnog zida i kamena munara. Glavni molitveni prostor i trijem su natkriveni zajedničkim četvorovodnim krovom.

Sadašnji krov džamije je visok, četvorovodni, strmog nagiba sa drvenom krovnom konstrukcijom i pokrovom od crvenog crijepa. Izveden je 1938. godine kada je Hadži Hasan-aga Neziragić dao je nalog da se izvrše radovi na restauraciji džamije. Tom prilikom, osim što su zamijenjene sofe i musandera, izmijenjena je drvena krovna konstrukcija, a pokrov od ćeremita zamijenjen je crvenim crijepom.Tokom agresije 1992 – 1995. godine razoreno je krovište džamije. Kasnije je krovna konstrukcija djelimično sanirana i promijenjen je oštećeni pokrov od crijepa.

Projektom sanacije i tekućeg održavanja krova Vekil Harčove – Hadžijske džamije, koji je urađen u ovom zavodu, predviđena je sanacija – tekuće održavanje krova džamije s posebnim akacentom na vraćanje oblika krova i pokrova na izgled kakav je bio prije pomenute intervencije iz 1938. godine. Vizuelnim pregledom krovne konstrukcije utvrđeno je oštećenje pojedinih elemenata koje je potrebno izmijeniti. Istovremeno, nisu konstatovana veća oštećenja stropne konstrukcije, ostim mjestimičnih uvećanih progiba. Ravno šiše džamije je prilično očuvano, tako da prema mišljenju projektanta konstruktivne faze, nisu potrebni posebni zahvati na stropnoj konstrukciji.

Više….

2018-12-20T17:36:41+00:0022/07/2015|Aktuelnosti|