Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Radovi na Latinskoj ćupriji – sanacija i tekuće održavanje

Koncem augusta 2013. godine završeni su radovi sanacije i tekućeg održavanja parterne površine Latinske ćuprije, starog kamenog mosta iz osmanskog perioda. 

Kako na mostu nije bilo drugih oštećenja, planirani radovi odnosili su se samo na zamjenu polomljenih kamenih ploča kojima je popločana pješačka zona. Sredstva za ove radova obezbijedila je Općina Stari Grad.

Ova sanacija bila je predmet više sastanaka na kojima su, osim predstavnika Kantonalnog zavoda, prisustvovali i predstavnici  Federalnog zavoda za zaštitu spomenika i ICOMOS-a. Posebna pažnja usmjerena je na izbor kamena, obzirom da su, devet godina nakon završetka radova rekonstrukcije, restauracije i konzervacije Latinske ćuprije (2004.godina), kamene ploče od hreše popucale i oštećene u velikoj mjeri. Zato su se i pojavila različita mišljenja unutar struke o upotrebi druge vrste kamena. Međutim, restauratorski aspekt zaštite graditeljske baštine nalagao je uvažavanje činjenice da  je most izrađen od dvije vrste kamena: sedre od koje su sačinjeni zidovi, svodovi i stupovi, i krečnjačkog kamena hreša od kojeg su izvedeni temeljni dijelovi stupova i završna obrada mosta: vijenci, ograda u vidu korkaluka i kaldrma, tj. popločanje. Kamen krečnjak (uglavnom eksploatisan na bliskom lokalitetu kamenoloma Hreša), autentičan je materijal koji se vijekovima koristio na ovom prostoru, kako za građenje i oblikovanje arhitektonskih objekata i objekata niskogradnje, tako i za urbani mobilijar – česme, avlijske zidove, te popločanje i kaldrmisanje ulica, stepeništa, i drugih većih ili manjih parternih površina. Zbog toga je i  odlučeno da se na most ipak ponovo ugradi kamen hreša, ovaj put  uz posebnu kontrolu kvalitete kamena i načina njegovog vađenja. Osnovano pretpostavljamo da je do ubrzanog propadanja kamena došlo zbog neadekvatnog načina njegovog vađenja. To je dovelo do oštećenja strukture kamena još pri vađenju; veća poroznost i veliki broj mikropukotina na kamenu u kombinaciji sa prekomjernim nanošenjem soli za odleđivanje hodne površine u zimskim mjesecima – što vrši dalju razgradnju kamena, rezultirali su ubrzanim propadanjem postavljenih kamenih ploča.

više o mostu…

2018-12-20T17:39:35+00:0009/10/2013|Aktuelnosti|