Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Radovi sanacije, restauracije, rekonstrukcije i revitalizacije Panjine kule

Započeli radovi I faze sanacije, restauracije, rekonstrukcije i revitalizacije Panjine kule. Objekat Panjine kule je u 18. stoljeću izgradila namjenski, kao ishodnu-ljetnu kuću, poznata sarajevska trgovačka porodica Panja. Od 2008.godine vlasnik objekta je Općina Centar Sarajevo.

Panjina kula zbog svojih osobenosti kao što je starost, arhitektonska i ambijentalna vrijednost, tipološka jedinstvenost na ovim prostorima proglašena spomenikom kulture.

Još i prije agresije 1992/95. godine objekat je bio dobrim dijelom ruiniran. U toku rata objekat je potpuno devastiran i već dugi niz godina nalazi se na listi ugroženog naslijeđa. Godine 2008. u Zavodu je urađen Projekat hitne sanacije, a 2009.g. Projekat sanacije, restauracije, rekonstrukcije i revitalizacije Panjine kule ( I faza: konstruktivna sanacija, instalacije vodovoda i kanalizacije, te elektroinstalacije).

Radovi na restauraciji i rekonstrukciji ovog spomenika kulture započeli su početkom oktobra 2009. godine.

2018-12-19T08:55:12+00:0003/11/2009|Aktuelnosti|